Miss Sumey Women Clothing (1)

1. Tất cả các sản phẩm được vận chuyển từ nước ngoài, và hàng hóa sẽ được vận chuyển trong vòng 72 giờ sau khi đặt hàng và hàng sẽ đến trong vòng 7-9 ngày
2. Xin lưu ý rằng phải mất thời gian để chuyển đơn hàng ra nước ngoài. Nếu người mua đã từng mua hàng tại cửa hàng này mà không đến lấy hàng, cửa hàng sẽ không bán hàng cho bạn nữa,
3.Chúng tôi sẽ kiểm tra gói hàng cẩn thận trước khi gửi đi. Nếu quần áo bị thiếu hoặc có vấn đề, bạn có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết
1 sản phẩm