Felixshop Accessories (44)


#𝙁𝙚𝙡𝙞𝙭𝙨𝙝𝙤𝙥 - 𝕌𝕟𝕚𝕤𝕖𝕩 𝕋𝕣𝕖𝕟𝕕𝕪
CHUYÊN TÚI SUPREME, ADIDAS, NIKE ®
( NHẬN BỎ SỈ SLL KHÔNG QUA TRUNG GIAN )
𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐊𝐇
𝘏𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 100% 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘒𝘏 𝘒𝘏𝘖̂𝘕𝘎 𝘩𝘢̀𝘪 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘚𝘗
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
HÀNG CÓ SẴN tại
số 4B Ngõ 128 Phố Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội
Số 4B Ngõ 1B Phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội
Hotline Lẻ: 0397908447
Mua buôn,zalo,CTV, Khiếu nại: 0981012362
Hân hạnh được phục vụ ^_^
44 sản phẩm