HƯƠNG VY HANDMADE SHOP (5)


Cung cấp các sản phẩm handmade :các loại len ,sợi đan móc, giấy nhún làm hoa, hoa xốp, ruy băng, các loại hạt cườm,các loại cước ,kẻm xỏ hạt, các sản phẩm phụ kiện hand made như cài tóc, bườm tóc, hoa handmade, nón handmade....