DAMHUEEE (1)


<3 𝑫𝑨𝑴𝑯𝑼𝑬𝑬 vinh dự là một trong các shop bán hàng uy tín được group 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐚 cũng như Beauty Blogger 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 ( 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡) recommend 2-3 năm qua <3
𝑫𝑨𝑴𝑯𝑼𝑬𝑬 - Mỹ phẩm, thực phấm chức năng Pháp, Úc, UK, Nhật
Hàng 100% đi air, chuẩn auth.
𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐡𝐨𝐩 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐦𝐚̃.
Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với shop mình theo fb : Đàm Ngọc Huế, page Damhueee-hàng xách tay hoặc Zalo : 034.880.9933 để được hỗ trợ nhanh nhất.
1 sản phẩm