BLVCK CLOTHING (8)


Instagram: Blvck_clothings
Web: blvck-clothing.com
Quy định về thời gian thông báo lỗi sản phẩm:
(phản hồi lỗi ngay sau khi nhận được hàng, qua ngày không được giải quyết)
CÁC LỖI ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỔI HÀNG:
- Đối với trường hợp nhân viên đóng gói gửi nhầm sản phẩm, nhầm size không đúng với đơn đã chốt ban đầu hoặc sản phẩm bị lỗi đường may.
- Đối với trường hợp sản phẩm bị bẩn hoặc bị thủng lỗ và lỗi hình in các bạn phải có clip khui hàng lúc nhận và kểm hàng để chứng minh lỗi có trước khi sử dụng.