Usthebasic. (8)


Là một local brand luôn hướng đến giới trẻ, Usthebasic tin vào niềm đam mê làm mọi thứ theo cách riêng của mình, với niềm tin và nguyên tắc chúng ta tự quyết định. Đó chính là định nghĩa của từ "Young" mà Usthebasic muốn truyền tải đến bạn qua các bộ sưu tập. Usthebasic hi vọng bạn sẽ thích bộ lookbook và mong sẽ sớm gặp lại bạn ở cửa hàng nhé.

With love,
Team Usthebasic

Visit our instagram: @usthebasic