thedelia (0)


𝐃 𝐄 𝐋 𝐈 𝐀 𝐒 𝐓 𝐔 𝐃 𝐈 𝐎

"𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐰𝐡𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤.."

- Ảnh shop tự chụp 100%

Add 270 Nguyễn Trãi
45 Ô Chợ Dừa- Hà Nội
⏰ Open :9am - 10pm
Phone 0988444660
✈️ Ship COD toàn quốc
FB: https://m.facebook.com/thedelia.27hoivu/
Instagram: Thedelia.oficial
0 sản phẩm