Kawaii Viet Nam x The 17 Club (6)


SẢN PHẨM CAO CẤP ĐỘC QUYỀN, KHÔNG CHI NHÁNH. Hiện tại có rất nhiều nơi giả mạo hình ảnh và tên nhãn hiệu của chúng mình để bán sản phẩm chất lượng kém. Trên thị trường có nhiều loại hàng khác nhau,nhìn trên hình ảnh có vẻ giống nhưng khi cầm sản phẩm trên tay bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa chúng mình và các nơi khác.
TIỀN NÀO CỦA NẤY. Tại Kawaii Viet Nam và The 17 Club, chúng mình chỉ bán hàng cao cấp, sản phẩm được chúng mình đích thân yêu cầu nhà máy sản xuất theo yêu cầu riêng.