Thu Phương Chuyên Sỉ Túi (50)


𝗧𝗛𝗨 𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗙𝗔𝗦𝗛𝗜𝗢𝗡 - 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗶̉ 𝗟𝗲̉ 𝗧𝘂́𝗶 𝗫𝗮́𝗰𝗵, 𝗤𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗔́𝗼, 𝗣𝗵𝘂̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗡𝘂̛̃

𝑴𝑰𝑬̂̃𝑵 𝑷𝑯𝑰́ 𝑽𝑨̣̂𝑵 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑻𝑶𝑨̀𝑵 𝑸𝑼𝑶̂́𝑪
CHO ĐƠN HÀNG TỪ 50K
Bước 1: Nhấn chọn mục "Mã giảm giá"
Bước 2: Chọn 1 mã "Miễn Phí Vận Chuyển" >> OK
✅ Ấn THEO DÕI SHOP để được TRỢ GIÁ cho đơn hàng sau.
Giao hàng toàn quốc. Nhận hàng và thanh toán tại nhà.
50 sản phẩm