Mei's Corner (3)


𝒫𝓇❁𝒹𝓊𝒸𝓉
- Shop chuyên cung cấp các loại len sợi và dụng cụ đan móc HCM
- Shop chuyên cung cấp các mặt hàng handmade cho bé với chất liệu len an toàn (giày, mũ, túi, băng đô, thú bông)

- 𝘏𝘢𝘯𝘥𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘉𝘢𝘣𝘺 (𝘚𝘩𝘰𝘦𝘴, 𝘩𝘢𝘵, 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘣𝘢𝘨, 𝘩𝘦𝘢𝘥𝘣𝘢𝘯𝘥)
- 𝘈𝘮𝘪𝘨𝘶𝘳𝘶𝘮𝘪 𝘊𝘳𝘰𝘤𝘩𝘦𝘵

♥ Facebook Page ♥
𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗯𝗼𝗺.𝘁𝗼/𝟰𝘀𝗬𝗕𝟵𝟴𝗪𝗙𝗞𝗞
3 sản phẩm